082/2021 – Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης για την εκποίηση με ανακύκλωση φωτιστικών σωμάτων από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου Ιλίου