082/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 399,40€ για κάλυψη μέσω σχολικών επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες διεξήχθη ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

082/2023 – αποδοχή κατανομής ποσού 399,40€ για κάλυψη μέσω σχολικών επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες διεξήχθη ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ 2Γ/2022)