083/2023 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών – οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

083/2023 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών – οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

083/2023 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών – οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενης δημοσίευσης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»