084/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

084/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους