085/2022 – εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 00.6495.0001