086/2022 – εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005

086/2022 – εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005