089/2022 – έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος προς χρήση για τις ανάγκες στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου

089/2022 – έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος προς χρήση για τις ανάγκες στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου