106/2023 – έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Αντώνιο Παναγιωτόπουλο