107/2023 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς πλαστικών σπιτιών κατοικίδιων από την εταιρεία HAWK EYE EE

107/2023 – λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς πλαστικών σπιτιών κατοικίδιων από την εταιρεία HAWK EYE EE