111/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αναβάθμισης και επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας για ευπαθείς ομάδες _ Νοιάζομαι»

111/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες αναβάθμισης και επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας για ευπαθείς ομάδες _ Νοιάζομαι»