110/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6736 για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2023