116/2022 – έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚ»

116/2022 – έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚ»