128/2023 – έγκριση αποδοχής της δωρεάν υπηρεσίας έκδοσης βεβαίωσης αδομήτου για προσκυρωτέο τμήμα επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ