130/2023 – έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων του Νομού Αττικής