140/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ 44Α – Ο.Τ. 979 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

140/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ 44Α – Ο.Τ. 979 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ