143/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6073.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.

143/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6073.0001 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.