147/2022 – εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 αιτήματος της εταιρείας Μανδρέκας Α.Ε.

147/2022 – εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ. 31695/03-05-2022 αιτήματος της εταιρείας Μανδρέκας Α.Ε.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a