146/2022 – σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή, σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Ξυλοκάστρου 5

146/2022 – σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή, σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Ξυλοκάστρου 5

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a