146/2022 – σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή, σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Ξυλοκάστρου 5

146/2022 – σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή, σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Ξυλοκάστρου 5