164/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»

164/2022 – έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου»