165/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»