172/2023 – έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023