173/2023 – έγκριση απολογισμού Δήμου Ιλίου έτους 2022