174/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθειας αφισών- εντύπων»