173/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων ενόψει της άρσης περιοριστικών μέτρων του Covid-19»

173/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων ενόψει της άρσης περιοριστικών μέτρων του Covid-19»