174/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 956/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στα Βραβεία καινοτομίας που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρσοβία στις 11/05/2023