179/2022 – αποδοχή κατανομής ποσού 233.139,76 € έτους 2022 για κάλυψη α)λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β)της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου