189/2023 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Προβολές τρισδιάστατης παιδικής ταινίας στο πλαίσιο των καλοκαιρινών προγραμμάτων Αθλητισμού»