218/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1326/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.

218/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1326/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.