217/2023 – αποδοχή δωρεάς ενός σχολικού λεωφορείου προς το Δήμο Ιλίου

217/2023 – αποδοχή δωρεάς ενός σχολικού λεωφορείου προς το Δήμο Ιλίου

217/2023 – αποδοχή δωρεάς ενός σχολικού λεωφορείου προς το Δήμο Ιλίου

More Posts

196/2023 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη μελών των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 674/τ.Β./15.02.2023 ΦΕΚ a