221/2022 – Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση δαπάνης σχετικά με την παραχώρηση του θεάτρου του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

221/2022 – Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για εξόφληση δαπάνης σχετικά με την παραχώρηση του θεάτρου του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»