260/2022 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 27.07.2022 η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

260/2022 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 27.07.2022 η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών