261/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Χαράλαμπο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου