263/2023 – έγκριση την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6422 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)

263/2023 – έγκριση την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6422 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)

263/2023 – έγκριση την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6422 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)