273/2023 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής από Ιανουάριο 2023 έως και Αύγουστο 2023, νέα σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός νέου υπολόγου και καθορισμός δαπανών από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023

273/2023 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής από Ιανουάριο 2023 έως και Αύγουστο 2023, νέα σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός νέου υπολόγου και καθορισμός δαπανών από Σεπτέμβριο 2023 έως και Δεκέμβριο 2023