274/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 2454/23 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)

274/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 2454/23 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)

274/2023 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 2454/23 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση υπαλλήλου εκτός έδρας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία Daniel (Τρίκαλα)