317/2022 – Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου μάθησης του Δήμου Ιλίου

317/2022 – Αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου μάθησης του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a