327/2022 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσικοθεατρική παράσταση στις οκτώ (8) Οκτωβρίου 2022»

327/2022 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσικοθεατρική παράσταση στις οκτώ (8) Οκτωβρίου 2022»