345/2022 – Έγκριση έκθεσης Εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου του έτους 2022.