355/2022 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος του ειδικού ΚΑΕΚ 05057ΕΚ22002 στην ιδιοκτησία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – Ο.Τ. 759 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

355/2022 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος του ειδικού ΚΑΕΚ 05057ΕΚ22002 στην ιδιοκτησία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – Ο.Τ. 759 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ