358/2022 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου

358/2022 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 14/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a