368/2022 – λήψη απόφασης αποδοχής της διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών του αθλητικού κέντρου Παλατιανής και του Αθλητικού Γυμναστηρίου «Γεώργιος Λιόσης» με το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ιλίου από τη HELLENIC OPEN FIBER

368/2022 – λήψη απόφασης αποδοχής της διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών του αθλητικού κέντρου Παλατιανής και του Αθλητικού Γυμναστηρίου «Γεώργιος Λιόσης» με το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ιλίου από τη HELLENIC OPEN FIBER

368/2022 – λήψη απόφασης αποδοχής της διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών του αθλητικού κέντρου Παλατιανής και του Αθλητικού Γυμναστηρίου «Γεώργιος Λιόσης» με το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ιλίου από τη HELLENIC OPEN FIBER