371/2022 – αποδοχή δωρεάς μπλε κάδων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ)

371/2022 – αποδοχή δωρεάς μπλε κάδων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ)