372/2022 – παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης», για το χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

372/2022 – παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης», για το χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

372/2022 – παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης», για το χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου Ιλίου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»