374/2022 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/22 και «Θεατρικό παραμύθι στις 20-11-22»

374/2022 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/22 και «Θεατρικό παραμύθι στις 20-11-22»

374/2022 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Επετειακή εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 27/10/22 και «Θεατρικό παραμύθι στις 20-11-22»