373/2022 – διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους