385/2022 – λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Κωνσταντάκου Γεωργίου κλπ συν. 4 (ΓΑΚ 48196/2022, 5203/2022)

385/2022 – λήψη απόφασης για παράσταση σε Δικαστήριο, ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Κωνσταντάκου Γεωργίου κλπ συν. 4 (ΓΑΚ 48196/2022, 5203/2022)