386/2022 – λήψη απόφασης ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο πρόσθετων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το 1ο και 4ο υποέργο

386/2022 – λήψη απόφασης ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη δυο πρόσθετων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 06 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για το 1ο και 4ο υποέργο