390/2022 – ρύθμιση οφειλής για «ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10» και το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς επίκειται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γεωργίου Ποταμίτη με την ιδιότητα του προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ 10»

390/2022 – ρύθμιση οφειλής για «ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10» και το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς επίκειται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γεωργίου Ποταμίτη με την ιδιότητα του προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ 10»

390/2022 – ρύθμιση οφειλής για «ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10» και το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς επίκειται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γεωργίου Ποταμίτη με την ιδιότητα του προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ 10»