396/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις : «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»

396/2022 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τις : «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»