402/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΙΟΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΑΜΑΝΑΣ – Ο.Τ. 558 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

402/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΙΟΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΑΜΑΝΑΣ – Ο.Τ. 558 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

402/2022 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΛΙΟΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΑΜΑΝΑΣ – Ο.Τ. 558 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ